×


-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI


ANLATILACAK KONULAR

Hukukun Tanımı

Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar 

Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)

Yardımcı Kaynaklar 

Hukuk Kurallarının Yaptırımları

Kamu Hukuku Dalları

Ceza ve Ehliyet 

Özel Hukuk Dalları.

Hakkın Tanımı ve Türleri 

Devlet Kavramı 

Devlet Kurucu Unsurları 

Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar 

Yapılarına Göre Devlet Şekilleri

Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri 

Hükümet Sistemleri

Anayasa

Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar 

Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı 

Türk Anayasa Tarih

Kanun-u Esasî (1876) 

Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 

1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler

1924 Anayasası 

1961 Anayasası .

1971-1973 Anayasa Değişiklikleri

1982 Anayasası 

1982 Anayasasının Temel Özellikleri 

2017 Anayasasının Temel Özellikleri 

Türk Tarihindeki Referandumlar 

Yasama Organı

Yasama İşlemleri

TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

TBMM Görev ve Yetkileri 

TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 

Yürütme 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Tüzük

Yönetmelik

Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

Yargı 

Yargı Organı 

Hakimler ve Savcılar Kurulu 

Yüksek Mahkemeler 

Anayasa Mahkemesi 

Yargıtay 

Danıştay 

Uyuşmazlık Mahkemesi 

Sayıştay 

Temel Hak ve Hürriyetler 

Temel Hakların Türleri 

İdare Hukuku

İdare (Kamu Yönetimi)

Yerel Yönetim Organları 

Kamu Kuruluşları 

Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar

Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar 

KPSS Güncel Bilgiler 

Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler 

Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız 

T.C. Anayasası Madde Dizini

1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri 

1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri 

1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri 

64 DERS     Toplam: 40 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1   HUKUKUN TÜRLERİ (TANITIM) 22.33
2   HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI-1 47.26
3   HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI-2 50.24
4   HUKUKUN KAYNAKLARI 47.35
5   KİŞİ EHLİYETLERİ 51.55
6   HAKLAR 51.38
7   HUKUKUN DALLARI 43.13
9   BORÇLAR HUKUKU 45
10   medeni hukuk ve hısımlık 45
11   DEVLET SEKİLLERİ 45
12   hükümet sistemleri ve anayasalar 50
13   hükümet sistemleri ve anayasalar 50
14   TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 45
15   SİYASİ HAK VE ÖDEVLER 45
16   yasama 40
17   yasama 1 40
18   yasama ıı 40
19   yasama 3 40
20   yasama 4 40
21   yürütme 1 40
22   yürütme 2 40
23   yürütme 3 40
24   yürütme 4 40
25   yargı 1 40
26   yargı 2 40
28   yargı 3 40
29   yargı 4 40
30   idare hukuku 1 40
31   idare hukuku 2 40
32   idare hukuku 3 40
33   idare hukuku 4 45
34   idare hukuku 6 40
35   idare hukuku 7 40
36   HAZİRAN GENEL TEKRAR 1
37   HAZİRAN GENEL TEKRAR 2
38   HAZİRAN GENEL TEKRAR 3
39   HAZİRAN GENEL TEKRAR 4
40   HAZİRAN GENEL TEKRAR 5
41   HAZİRAN GENEL TEKRAR 6
42   HAZİRAN GENEL TEKRAR 7
43   HAZİRAN GENEL TEKRAR 8
44   HAZİRAN GENEL TEKRAR 9
100   öğrencilerden gelen sorular 1 20
101   soru çözümleri 2 58
102   soru çözümleri 3 45
103   günceller 1 20
104   öğrenciden gelen sorular 2 20
105   soru çözümleri 4 40
106   Günceller 2 20
107   Soru çözümü 5 55dk
108   Öğrenciden gelen soru 3 25
109   Öğrenci soruları 5 15
110   Öğrenci soruları 6 20