×
İzle
1) SES BİLGİSİ - 1
İzle
3) SES BİLGİSİ UYGULAMASI
İzle
4) SES BİLGİSİ SORU ÇÖZÜMÜ
KPSS GENEL YETENEK-ALES-DGS / TÜRKÇE
108,00 TL
99,36 TL
%8 KDV Dahil
Toplam Ders Saati : 70 Saat

 CANLI YAYINLANACAK KONU ANLATIMLARIMIZ BAŞLIYOR.

-(KPSS-YKS-TYT-AYT-DGS-ALES)

-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI

-SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

Sözcüğün Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam 

Terimsel Anlam

Sözcükte Anlam Olayları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Kişileştirme (Teşhis)

Kinaye (Değinmece) 

Mecazımürsel (Ad Aktarması)

Dokundurma (Tariz) 

Mübalağa (Abartma) 

Dolaylama

Güzel Adlandırma 

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler

Genel-Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcükler

Kalıplaşmış Söz Öbekleri 

İkilemeler

Pekiştirmeler 

Deyimler

Atasözleri 

Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

Cümlenin Yorumu 

Cümlenin İletisi

Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı

Cümlede Vurgu 

Eş - Yakın Anlamlı Cümleler

Anlamca Çelişen Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

Olumlu Cümleler 

Olumsuz Cümleler 

Soru Cümleleri

Ünlem Cümleleri 

Emir Cümleleri 

İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

Çıkarım 

Kanıksama

Saptama

Değerlendirme 

Yakınma - Sitem

Pişmanlık 

Ön Yargı

Olasılık 

Varsayım 

Tahmin

Şaşırma

Kuşku

Uyarı 

Öneri 

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler 

Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi

Amaç - Sonuç İlişkisi

Koşul (Şart) Cümleleri

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler 

Öznel ve Nesnel Anlatım 

Tanım Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler

Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri

Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)

Cümlenin Yapısı

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama

Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler 

Paragrafı İkiye Bölme

Paragraf Oluşturma

Paragrafta Yer Değiştirme

Paragrafın İçeriği 

Ana Düşünce 

Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Anlatım Biçimleri

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım 

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama 

Karşılaştırma

Örnekleme

Sesler

Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları

Ünsüz Sesler

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi - Yumuşama

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Ses Düşmesi

Ses Türemesi

Ulama

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi 

Ünlü Daralması 

Kökte Ünlü Değişimi

Yardımcı Sesler

Kök ve Gövde

Ekler 

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Yapılarına Göre Sözcükler

İsim (Ad) 

Varlıkların Türüne Göre İsimler

Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 

İsmin Hâlleri 

İsim Tamlamaları

Zamir (Adıl)

Kişi Zamirleri 

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler 

Soru Zamirleri 

İlgi Zamiri (Aitlik Eki) 

Sıfat (Ön Ad)

Niteleme Sıfatları 

Belirtme Sıfatları 

Adlaşmış Sıfatlar

Zarf (Belirteç)

Durum Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Zaman Zarfları

Ölçü-Miktar Zarfları 

Soru Zarfları

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

Fiil (Eylem)

İş (Kılış) Fiilleri

Oluş Fiileri

Durum Fiileri

Fiillerde Kip 

Fiillerde Kişi

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Fiillerde Çatı

Fiilimsiler

Fiilimsi Grupları

Yardımcı Fiiller

Ek Fiil (Ek-Eylem)

Cümle Türleri

Yüklemlerine Göre Cümleler

Öge Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler 

Cümlenin Ögeleri

Yüklem

Özne 

Nesne

Dolaylı Tümleç 

Zarf Tümleci

Edat Tümleci

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 

Kısaltmaların Yazımı

Sayıların Yazımı 

Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı

Birleşik Kelimelerin Yazımı 

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 

Yabancı Özel Adların Yazımı

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Nokta ( . ) 

Virgül ( , )

Noktalı Virgül ( ; )

İki Nokta ( : )

Üç Nokta ( ... ) 

Soru İşareti ( ? )

Ünlem İşareti ( ! )

Kısa Çizgi ( - )

Uzun Çizgi (–)

Tırnak İşareti ( “ ” )

Parantez ( )

Kesme İşareti ( ’ ) 

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları 

Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı

Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı 

Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Deyim-Atasözü Yanlışları

Anlam Belirsizliği

Mantık Hataları

Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları

Fiil ve Yüklem Yanlışları

Özne - Yüklem Uyuşmazlığı 

Özne Eksikliği 

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği 

Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Çatı Uyuşmazlığı

81 DERS     Toplam: 70 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
1   SES BİLGİSİ - 1 37.21
2   SES BİLGİSİ - 2 37.45
3   SES BİLGİSİ UYGULAMASI 36.50
4   SES BİLGİSİ SORU ÇÖZÜMÜ 35.48
5   SES BİLGİSİ SINAVI ÇÖZÜMÜ 40.21
6   YAZIM KURALLARI - 1 33.35
7   YAZIM KURALLARI - 2 29.23
8   YAZIM KURALLARI - 3 30.31
9   YAZIM KURALLARI - 4 23.27
10   YAZIM KURALLARI - 5 33.02
11   YAZIM KURALLARI - 6 25.28
12   YAZIM KURALLARI - 7 30.53
13   YAZIM KURALLARI - 8 26.05
14   YAZIM KURALLARI UYGULAMA I ÇÖZÜMÜ 24.12
15   YAZIM KURALLARI UYGULAMA II ÇÖZÜMÜ 33.12
16   YAZIM KURALLARI UYGULAMA III ÇÖZÜMÜ 40.51
17   YAZIM KURALLARI SINAVI ÇÖZÜMÜ 35.14
18   NOKTALAMA İŞARETLERİ I 33.17
19   NOKTALAMA İŞARETLERİ II 23.26
20   NOKTALAMA İŞARETLERİ III 24.40
21   NOKTALAMA İŞARETLERİ UYGULAMA ÇÖZÜMÜ 20.34
22   NOKTALAMA İŞARETLERİ SINAVI ÇÖZÜMÜ 36.59
23   İSİMLER 26.35
24   İSİMLER SINAVI ÇÖZÜMÜ 36.35
25   SIFATLAR I 31.04
26   SIFATLAR II 22.47
27   SIFATLAR UYGULAMA ÇÖZÜMÜ 18.09
28   SIFATLAR SINAVI ÇÖZÜMÜ 37.53
29   ZAMİRLER 27.09
30   ZAMİRLER UYGULAMASI ÇÖZÜMÜ 21.41
31   ZAMİRLER SINAVI ÇÖZÜMÜ 32.53
32   İSİM TAMLAMALARI 30.10
33   İSİM TAMLAMASI SINAVI ÇÖZÜMÜ 36.15
34   ZARFLAR 25.12
35   ZARFLAR UYGULAMA 22.32
36   ZARFLAR SINAVI ÇÖZÜMÜ 30.56
37   EDAT - BAĞLAÇ 27.13
38   EDAT - BAĞLAÇ SINAVI ÇÖZÜMÜ 30.11
39   SES, YAZIM, NOKTALAMA, SÖZCÜK TÜRLERİ GENEL SORU ÇÖZÜMÜ 52.40
40   FİİLDE KİP - EK FİİL 28.09
41   FİİLDE KİP - EK FİİL SINAVI ÇÖZÜMÜ 24.45
42   BİRLEŞİK FİİLLER 23.38
43   FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 30.12
44   FİİLİMSİ - BİRLEŞİK FİİL SINAVI ÇÖZÜMÜ 29.26
45   FİİLDE ÇATI 28.43
46   FİİLDE ÇATI SINAVI ÇÖZÜMÜ 36.03
47   CÜMLENİN ÖGELERİ 25.10
48   CÜMLENİN ÖGELERİ UYGULAMA 20.28
49   CÜMLENİN ÖGELERİ SINAVI ÇÖZÜMÜ 41.04
50   CÜMLEDE VURDU, ARA SÖZ 32.41
51   CÜMLENİN YAPISI 25.16
52   CÜMLE TÜRLERİ 21.11
53   CÜMLE TÜRLERİ VE CÜMLENİN YAPISI SINAVI ÇÖZÜMÜ 32.05
54   SÖZCÜKTE YAPI I 35.37
55   SÖZCÜKTE YAPI II 30.15
56   SÖZCÜKTE YAPI SINAVI ÇÖZÜMÜ 27.06
57   ANLATIM BOZUKLUĞU I 30.13
58   ANLATIM BOZUKLUĞU II 32.10
59   ANLATIM BOZUKLUĞU III 21.12
60   PARAGRAFTA ANLAM I 22.11
61   PARAGRAFTA ANLAM II 16.12
62   PARAGRAFTA ANLAM III 17.06
63   PARAGRAFTA ANLAM IV 21.12
64   PARAGRAFTA ANLAM V 21.24
65   PARAGRAFTA ANLAM VI 19.03
80   TÜRKÇE GENEL TEKRAR SORULARI I 45.34
81   TÜRKÇE GENEL TEKRAR SORULARI II 48.10
82   TÜRKÇE GENEL TEKRAR SORULARI III 42.11
83   TÜRKÇE GENEL TEKRAR SORULARI IV 32.20
100   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 24.52
101   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 36.05
102   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 29.38
103   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 28.28
104   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 14.28
105   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 20.55
106   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 15.11
107   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5.24
108   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 24.25
109   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 05.26
110   KURSİYERLERİMİZDEN GELEN SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 8.40
200   AYT EDEBİYAT GENEL SORU ÇÖZÜMÜ 40.50