×

-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI

-SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 

İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 

Kavimler Göçü (375) 

Avrupa Hunları (375 - 469) 

Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)

II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 

Uygur Devleti (744-840) 

Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

Türk - İslam Tarihi

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Talas Savaşı (751) 

İlk Türk - İslam Devletleri

Karahanlılar (840-1212) 

Gazneliler (963-1187)

Tolunoğulları (868-905) 

Akşitler (Ihşitler) (935-969) 

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Harzemşahlar (1097-1231)

İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

Türkiye Tarihi 

Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 

Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 

XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 

Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları

Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)

XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)

II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)

Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

Orta Çağ'da Avrupa

Yeni Çağ'da Avrupa 

Yakın Çağ'da Avrupa 

Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

79 DERS     Toplam: 40 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
1   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part-1- 45
2   İslamiyet Öncesi Türk Devleti Part -2- 45
3   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part-3- 50
4   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part-4- 20
5   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part-5- 50
6   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part -6- 40
7   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part -7- 30
8   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part -8- 60
9   ÇIKMIŞ KPSS SINAV SORULARININ ÇÖZÜMÜ (2006) -A- 40
10   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part -9- 40
11   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Part -10- 30
12   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-1- 40
13   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -2- 55
14   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -3- 30
15   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -4- 40
16   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -5- 50
17   İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Tarama (1) Çözüm Videosu 50
18   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -6- 40
19   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -7- 40
20   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -8- 40
22   GENEL TARAMA (1) 50
23   ÇIKMIŞ KPSS SINAV SORULARININ ÇÖZÜMÜ (2007) 30
24   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -10- 40
25   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -11- 40
26   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART -12- 40
27   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-13- 30
28   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-14- 30
29   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-15- 30
30   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-16- 30
31   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ PART-17- 30
32   TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ TARAMA (1) ÇÖZÜM VİDEOSU 60
33   İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ TARAMA -2- Video Çözümü #BİRİNCİ BÖLÜM# 40
34   İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ TARAMA -2- Video Çözümü #İKİNCİ BÖLÜM# 40
35   OSMANLI "KURULUŞ DÖNEMİ" 1. KISIM 40
36   OSMANLI "KURULUŞ DÖNEMİ" 2. KISIM 40
37   OSMANLI "KURULUŞ DÖNEMİ" 3. KISIM 30
38   OSMANLI "KURULUŞ DÖNEMİ" 4. KISIM 40
39   OSMANLI "YÜKSELME DÖNEMİ" I. KISIM 40
40   OSMANLI “YÜKSELME DÖNEMİ” II. KISIM 40
41   OSMANLI “YÜKSELME DÖNEMİ” III. KISIM 40
42   OSMANLI “YÜKSELME DÖNEMİ” IV. KISIM 40
43   Osmanlı KURULUŞ & YÜKSELME TARAMA ÇÖZÜMÜ I. KISIM 40
44   Osmanlı KURULUŞ & YÜKSELME TARAMA ÇÖZÜMÜ II. KISIM 40
45   OSMANLI "DURAKLAMA DÖNEMİ" I. KISIM 40
46   OSMANLI "DURAKLAMA DÖNEMİ" II. KISIM 40
47   OSMANLI "DURAKLAMA DÖNEMİ" III. KISIM 40
48   OSMANLI "DURAKLAMA DÖNEMİ" IV. KISIM 40
49   OSMANLI "DURAKLAMA DÖNEMİ" V. KISIM 40
50   OSMANLI "GERİLEME DÖNEMİ" I. KISIM 30
51   OSMANLI "GERİLEME DÖNEMİ" II. KISIM 40
52   OSMANLI "GERİLEME DÖNEMİ" III. KISIM 40
53   YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ I.KISIM 40
54   YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ II. KISIM 30
55   OSMANLI "DAĞILMA DÖNEMİ" I. KISIM 40
56   OSMANLI "DAĞILMA DÖNEMİ" II. KISIM 40
57   OSMANLI "DAĞILMA DÖNEMİ" III. KISIM 40
58   OSMANLI “DAĞILMA DÖNEMİ” IV. KISIM 40
59   OSMANLI “DAĞILMA DÖNEMİ” V. KISIM 30
60   OSMANLI “DAĞILMA DÖNEMİ” VI. KISIM 30
61   OSMANLI “DAĞILMA DÖNEMİ” VII. KISIM 30
62   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET I. KISIM 40
63   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET II. KISIM 30
64   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET III. KISIM 30
65   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET IV. KISIM 30
66   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET V. KISIM 30
67   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET VI. KISIM 30
68   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET VII. KISIM 30
69   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET VIII. KISIM 30
70   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET IX. KISIM 30
71   OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET X. KISIM 30
100   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-1- 60
101   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-2- 30
102   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-3- 40
103   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-4- 30
104   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-5- 50
105   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART-6- 40
106   GENEL TEKRAR SEMİNERİ PART -7- 40
200   Önlisans & Ortaöğretim Soru Kampı Part-1- 50
201    Önlisans & Ortaöğretim Soru Kampı Part -2- 50