×
TARİH KONULARI
78 DERS     Toplam: 160 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0   Trablusgarp Savaşı 60.00
0   Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi 60.00
0   Birinci Dünya Savaşı Cepheler 60.00
0   2.Birinci Dünya Savaşı - Gizli Antlaşmalar Wilson İlkeleri 50.00
0   Mondros ve işgaller1 35
0   Mondros işgaller2 15
0   Cemiyetler 40
0   Raporlar ve K milliye 30
0   M.mücadele Samsun'a çıkış ve genelgeler Havza , Amasya 50
0   Kongreler 1 50.00
0   KONGRELER 2 AMASYA PROTOKOLÜ son mebusan meclisi açılışı 50
0   MİSAKI MİLLİ KARARLARI VE İST. İŞGALİ 40
0   I.TBMM DÖNEMİ VE TBMM YE KARŞI AYAKLANMALAR 65
0   SEVR ANT. BİLECİK GÖRÜŞMELERİ VE M. MÜCADELE BASIN YAYI VE ESERLER 40
0   Milli Mücadele DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 40
0   M.MÜCADELE BATI CEPHESİ I.İNÖNÜ SAVAŞI 50
0   M.MÜCADELE BATI CEPHESİ SAKARYA SAVAŞI DAHİL 60
0   B.TAARRUZ ,MUDANYA ATEŞKESİ VE LOZAN ANT. GİRİŞ 50
0   LOZAN BARIŞ ANT . ESASLARI VE ÖNRMLİ GELİŞMELERİ 50
0   ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI 1 45
0   ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI 2 45
0   ATATÜRK İLKELERİ 1 45
0   ATATÜRK İLKELERİ 2 50
0   ATATÜRK İNKILAPLARI SİYASİ ALAN 40
0   ATATÜRK İNKILAPLARI HUKUK VE EĞİTİM KÜLTÜR ALANI 60
1   Osmanlı Tarihi Genel Bakış 60.00
1   1.Birinci Beylikler 30.00
2   Osmanlı Tarihi Osman Bey 60.00
3   Osmanlı Tarihi I.Murat- Yıldırım- Çelebi Mehmet-II.Murat 60.00
4   Osmanlı Tarihi Fatih Dönemi 50.00
12   Osmanlı Yükselme Dönemi II 50.00
13   Osmanlı Yükselme Dönemi III 50.00
14   Osmanlı Devlet İdaresi 1 50.00
15   Osmanlı Devlet İdaresi 2 50.00
16   Osmanlı'da Alt Divanlar 50.00
17   Osmanlı Taşra Yönetimi 50.00
18   Osmanlı Ordu Teşkilatı 60.00
19   Osmanlı Hukuk Anlayışı 50.00
20   Osmanlı Toprak Yönetimi 50.00
21   Osmanlı Maliyesi 50.00
22   Osmanlıda Eğitim 50.00
23   Osmanlıda Halk Eğitimi 14.00
24   Osmanlıda Bilim 60.00
25   Osmanlı Mimarisi 50.00
26   Osmanlıda Güzel Sanatlar 50.00
27   17.YY - Duraklama Dönemi ve İsyanlar 50.00
28   17.yy. Osmanlı Avrupa İlişkileri 60.00
29   17. yy. Islahatları 60.00
30   18.YY. Osmanlı Devleti 1 60.00
31   18.yüzyıl Siyasi Gelişmeleri 2 60.00
32   18.yy. Osmanlı Siyasi Gelişmeleri ve Islahatlar 3 50.00
33   III.Selim Dönemi 60.00
34   19.yüzyıl siyasi gelişmeleri 1 50.00
35   19.yüzyıl siyasi Gelişmeleri 2 45.00
36   19.'yy Islahatları 1 50.00
37   19.yüzyıl Islahatları Abdülaziz 45.00
38   19.yüzyıl Islahatları II.Abdülhamit 50.00
100   Ramazan Hoca Soru Çözümü 55.00