×
EĞİTİM BİLİMLERİ 2021 / EĞİTİM BİLİMLERİ 2021
432,00 TL
349,92 TL
%8 KDV Dahil
Toplam Ders Saati : 70 Saat

6 KASIM SAAT 18.00

KONU ANLATIMLARIMIZ BAŞLIYOR...

-(KPSS-ÖABT)

-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI

-SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

KPSS Program Geliştirme Konuları

 • Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar,
 • Türk Eğitim Sistemi,
 • Eğitimde Program Kavramı ve Program Türleri,
 • Program Geliştirme ve Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri,
 • Program Geliştirme Yaklaşım, Model ve Tasarımları,
 • Program Tasarısının Hazırlanması,
 • Programın Denenmesi Değerlendirilmesi Programa Süreklilik Kazandırılması,
 • Program Geliştirmede Yeni Anlayışlar ve Yönelimler ve
 • Eğitim Öğretimde Planlama

 •  KPSS Öğretim İlke ve Yöntemleri Konuları

  • Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri,
  • Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları (Modelleri-Kuramları),
  • Öğretim Yöntemleri,
  • Öğretim Teknikleri,
  • Kavram Öğretimi,
  • Öğrenme Stratejileri,
  • Öğrenme Stilleri ve Üst Düzey Zihinsel Beceriler

  • Sınıf Yönetimi

  • Materyal 
51 DERS     Toplam: 70 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
1   PROGRAM GELİŞTİRME 1, TEMEL KAVRAMLAR 38.00
2   PROGRAM GELİŞTİRME 2, KÜLTÜR İLE İLGİLİ KAVRAMLAR, PROGRAM ÇEŞİTLERİ 39:32
3   PROGRAM GELİŞTİRME 3, EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ, MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ 33:46
4   PROGRAM GELİŞTİRME 4, PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ, TARİHİ TEMEL, FELSEFİ TEMEL 38:59
5   PROGRAM GELİŞTİRME 5, PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ, FELSEFİ, PSİKOLOJİK, SOSYAL, KONU ALANI, EKON 37:03
6   PROGRAM GELİŞTİRME 6, EĞİTİMDE PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI 37:48
7   PROGRAM GELİŞTİRME 7, PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ, PLANLAMA SÜRECİ, KOMİSYONLAR 50:56
8   PROGRAM GELİŞTİRME 8, İHTİYAÇLAR, İHTİYAÇ BELİRLEME YAKLAŞIMLARI VE TEKNİKLERİ 54:13
9   PROGRAM GELİŞTİRME 9, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, HEDEFLER, HEDEFLERİN NİTELİKLERİ, DİKEY HEDEFLER 34:02
10   PROGRAM GELİŞTİRME 10, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, HEDEFLER, HEDEF YAZMA YAKLAŞIMLARI 45:08
11   PROGRAM GELİŞTİRME 11, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, İÇERİK 34:49
12   PROGRAM GELİŞTİRME 12, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, İÇERİK, İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI 37:46
13   PROGRAM GELİŞTİRME 13, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, EĞİTİM DURUMLARI, EĞİTİM DURUMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞ 26:40
14   PROGRAM GELİŞTİRME 14, PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ, SINAMA DURUMLARI, ÖĞRETİMDE PLANLAR 28:52
101   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, BAŞLICA ÖĞRETİM İLKELERİ 1 43:59
102   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, BAŞLICA ÖĞRETİM İLKELERİ 2 41:05
103   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, DALE'NİN YAŞANTI KONİSİ, ÖĞRETME-ÖĞRENME MODELLERİ, YAPILANDIRMACILIK 42:32
104   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, 5 E MODELİ, İŞ BİRLİKÇİ ÖĞRENME MODELİ 40:12
105   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, İŞ BİRLİKÇİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ 28:17
106   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, PROBLEME DAYALI ÖĞRENME, PROJE TABANLI ÖĞRENME 42:06
107   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÇOKLU ZEKA MODELİ, OKULDA ÖĞRENME MODELİ 40:25
108   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, TAM ÖĞRENME MODELİ 43:59
109   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ MODELİ GAGNE, ANLAMLI ÖĞRENME MODELİ, TEMEL ÖĞR. 47:41
110   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, YAŞANTISAL ÖĞRENME MODELİ, BASAMAKLI ÖĞRETİM MODELİ 42:42
111   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, AKTİF ÖĞRENME , KUANTUM ÖĞRENME MODELİ 40:09
112   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİ 22:53
113   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, TEMEL DÜŞÜNME BECERİLERİ 35:59
114   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ 44:54
115   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1 43:21
116   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 41:56
117   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1, BEYİN FIRTINASI, DRAMA, ROL OYNAMA 49:25
118   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 2, GRUPLA TARTIŞMA TEKNİKLERİ 63:23
119   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 3, ANLATIM TEKNİKLERİ, ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME, MİKRO 61:08
120   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 4, AKVARYUM , GÖRÜŞ GELİŞTİRME, İSTASYON, KONUŞMA H 44:40
121   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 5, ANALOJİ, EKİPLE ÖĞRETİM, RULMAN, KÖŞELENME 71:51
122   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 6, TERS YÜZ ÖĞRENME, BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ... 55:39
123   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 7, SANAL EĞİTİM, TUTOR, SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLE 36:04
124   ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, KAVRAM ÖĞRETİMİ, KAVRAM HARİTALARI, ZİHİN HARİTASI, V DİYAGRAMI 71:12
201   SINIF YÖNETİMİ , SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 40:27
202   SINIF YÖNETİMİ, TEMEL İLKELER, SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER, ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ, ORTAM 38:02
203   SINIF YÖNETİMİ, İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI ÖNLEME YOLLARI, KURAL BELİRLEME, LİDERLİK TİPLERİ 45:37
204   SINIF YÖNETİMİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ TİPLERİ, İLETİŞİM 29:13
301   MATERYAL TASARIMI, İLETİŞİM, ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 40:17
302   MATERYAL TASARIMI, MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ, GÖRSEL, İŞİTSEL VE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR 37:41
303   MATERYAL TASARIMI, ETKİLEŞİMLİ ARAÇLAR, YAZILI MATERYALLERDE HARF, RENK, EKRAN KULLANIMI 31:41
304   MATERYAL TASARIMI, GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ VE İLKELERİ 28:52
501   2021 SORU ÇÖZÜMÜ İLE TEKRAR 1 68:10
502   2021 SORU ÇÖZÜMÜ İLE TEKRAR 2 67:12
503   2021 SORU ÇÖZÜMÜ İLE TEKRAR 3 65:04
504   2021 SORU ÇÖZÜMÜ İLE TEKRAR 4 59:53
505   2021 SORU ÇÖZÜMÜ İLE TEKRAR 5 23:14