×


-(KPSS-YKS-TYT-AYT-ÖABT)

-AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI


ANLATILACAK KONULAR

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 

İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)

Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 

Kavimler Göçü (375) 

Avrupa Hunları (375 - 469) 

Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)

II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 

Uygur Devleti (744-840) 

Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

Türk - İslam Tarihi

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Talas Savaşı (751) 

İlk Türk - İslam Devletleri

Karahanlılar (840-1212) 

Gazneliler (963-1187)

Tolunoğulları (868-905) 

Akşitler (Ihşitler) (935-969) 

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Harzemşahlar (1097-1231)

İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 

Türkiye Tarihi 

Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 

Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 

XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 

Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)

XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları

Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)

XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)

II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)

Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

Orta Çağ'da Avrupa

Yeni Çağ'da Avrupa 

Yakın Çağ'da Avrupa 

Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

83 DERS     Toplam: 50 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
  
  
0   Beylikler 18.42
1   1.Tarihe Giriş ve İskitler 41.42
2   2. Hunlar ve Kavimler Göçü 42.44
3   1.Göktürk Devleti 43.15
4   Oğuzlar ve Diğer Türk Toplulukları 41.06
5   Devlet Yönetimi ve Ordu 41.00
6   Sosyal Ekonomik Hayat ve Din 41.00
7   İlk Türklerde din,edebiyat, bilim sanat 48.57
8   Türk İslam Tarihine Giriş 18.50
9   Karahanlılar 48.24
10   Gazneliler ve Büyük Selçuklular 39.00
11   Melikşah Sencer ve Mısır'da Kurulan Türk Devletleri 50.00
12   Harzemşahlar Moğollar Timur ve Babür Devletleri 50.00
13   Türkiye Tarihine Giriş ve Birinci Beylikler Türkiye Selçukluları 50.00
14   Türkiye Selçukluları ve II.Beylikler 50.
15   Türk İslam Devlet Yönetimi 40.00
16   Türk İslam Devletlerinde Ordu, Toprak ve Hukuk 50.00
17   Türk İslam Devletlerinde Sosyal hayat ekonomik hayat 55.00
18   Türk İslam Devletlerinde Edebiyat 30.00
19   Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Sanat 60.00
20   İslamiyet Öncesi ve Türk İslam Tarihi Soru Çözümü 60.00
21   Osmanlıya Giriş 40.00
22   Osmanlı Kuruluş Devri 50.00
23   Osmanlı Yükselme Dönemi 1 50.00
24   Osmanlı Yükselme Dönemi Kanuni ve Sokullu Devirleri 50.00
25   Osmanlı Kültürüne Giriş 50.00
26   Osmanlı Merkez Yönetimi 50.00
27   Divan üyeleri ve Taşra Yönetimi 50.00
28   Osmanlı Toprak Yönetimi 50.00
29   Osmanlı Ordu Teşkilatı 50.00
30   Osmanlı Ekonomisi ve Bankacılık 50.00
31   Osmanlı Toplumu 50.00
32   Osmanlıda Hukuk ve Eğitim 1 50.00
33   Osmanlıda Eğitim ve Bilim 50.00
34   Osmanlıda Edebiyat 59.02
35   Osmanlı Güzel Sanatlar 1 ( Mimari) 60.00
36   Osmanlıda Güzel Sanatlar 2 50.00
37   Islahatlara Genel Bakış 17.yy Islahatları 1 50.00
38   17.yy. IV.Mehmet Dönemi 40.00
39   18.yy.Islahatlarına Giriş ve Lale Devri 60.00
40   I.Mahmut, III.Mustafa ve I.Abdülhamit Devri Islahatları 40.00
41   III.Selim Dönemi 50.00
42   2.Mahmut Dönemi Siyasi Gelişmeleri 50.00
43   2.Mahmut Dönemi Islahatları 50.00
44   Abdülmecit Dönemi 1 50.00
45   Abdülmecit ve Abdülaziz Dönemleri 63.00
46   2.Abdülhamit Dönemi 64.00
60   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 1 60.00
61   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 2 60.00
62   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 3 60.00
63   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 4 60.00
64   Yıl Sonu Genel Tekrar 5 60.00
65   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 7 60.00
66   Yıl Sonu Genel Tekrar Semineri 6 60.00
67   Yıl Sonu Kadir Has Kongre Merkezi Semineri 1 60.00
68   Yıl Sonu Kadir Has Kongre Merkezi Semineri 2 60.00
69   Yıl Sonu Kadir Has Kongre Merkezi Semineri 3 60.00
70   Yıl Sonu Kadir Has Kongre Merkezi Semineri 4 60.00
71   Yıl Sonu Soru Çözümü 50.00
72   Yıl Sonu Soru Çözümü 50.00
73   Yıl Sonu Soru Çözümü 3 50.00
74   Yıl Sonu Soru Çözümü 4 50.00
75   Yıl Sonu Soru Çözümü 5 50.00
100   Sizden Gelen Sorular 1 30.00
101   Sizden Gelen Sorular 2 30.00
102   Sizden Gelen Sorular 3 40.00
103   Sizden Gelen Sorular 4 30.00
105   Sizden Gelen Sorular 5 30.00
106   Sizden Gelen Sorular 6 30.00
107   Sizden Gelen Sorular 7 35:01
108   Sizden Gelen Sorular 8 40.00
109   Sizden Gelen Sorular 9 35.00
110   Sizden Gelen Sorular 10 40.00
111   Sizden Gelen Sorular 11 30.00
112   Sizden Gelen Sorular 12 30.00
113   Sizden Gelen Sorular 13 25.00
114   Sizden Gelen Sorular 14 10.00
115   Sizden Gelen Sorular 15 3.00
116   Sizden Gelen Sorular 16 50.00
117   Sizden Gelen Sorular 17 10.00
118   Sizden Gelen Sorular 18 20.00