×
KPSS-YKS-TYT-AYT-ÖABT) AYRINTILI KONU ANLATIMI
SORU ÇÖZÜMLERİ
SORU ETKİNLİKLERİ
ÜCRETSİZ DERS NOTLARI
SINAVLAR
KONU TARAMA SINAVLARI
TEKRAR İZLEME İMKANI
SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 
Kavimler Göçü (375) 
Avrupa Hunları (375 - 469) 
Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 
Uygur Devleti (744-840) 
Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türk - İslam Tarihi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Talas Savaşı (751) 
İlk Türk - İslam Devletleri
Karahanlılar (840-1212) 
Gazneliler (963-1187)
Tolunoğulları (868-905) 
Akşitler (Ihşitler) (935-969) 
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
Harzemşahlar (1097-1231)
İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türkiye Tarihi 
Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 
Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 
XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 
Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Orta Çağ'da Avrupa
Yeni Çağ'da Avrupa 
Yakın Çağ'da Avrupa 
Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti53 DERS     Toplam: 60 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
  
  
1   İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Genel Giriş 45.00
2   Hunlar ve Göktürkler 45.00
3   Uygurlar ile Diğer Türk Devlet ve Toplulukları 55.00
4   İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi 40.00
5   İlk Türklerde Ordu- Hukuk- Sosyal Hayat 40.00
6   İlk Türklere din, edebiyat, bilim ve sanat 45.00
7   Türk İslam Tarihine Giriş ve Karahanlılar 40.00
8   Karahanlı Edebi Eserleri 25.00
9   Gazneliler ve Büyük Selçuklular 45.00
10   Büyük Selçuklu - Alpaslan- Melikşah ve Sencer 45.00
11   Mısır'da kurulan Türk Devletletleri ve Harzemşahlar Moğollar Timur ve Babür Devletleri 50.00
12   I.Beylikler 45.00
13   Türkiye Selçuklu Devleti 45.00
14   2.Beylikler 45.00
15   Türk İslam Devlet İdaresi 40.00
16   Türk İslam Devletlerinde Toprak Yönetimi ve Ordu 45.00
17   Türk İslam devletlerinde Hukuk ve Ekonomi 45.00
18   Türk İslam devletlerinde Bilim 45.00
19   Türk İslam devletlerinde sanat 30.00
20   Osmanlı Devleti'ne giriş 45.00
21   Orhan Gazi ve I.Murat 45.00
22   Yıldırım Bayezıd, Çelebi Mehmet, 2.Murat 45.00
23   Fatih Sultan Mehmet Dönemi 45.00
24   Veli Bayezıd, Yavuz Sultan Selim,Kanuni 50.00
25   Sokullu Mehmet Paşa ve Kuruluş Yükselme Genel Bakış 50.00
26   Osmanlı Devlet İdaresi 50.00
27   Osmanlı Taşra Yönetimi 30.00
28   Osmanlı ordusu 30.00
29   Osmanlı Toprak Yönetimi ve Ekonomi 55.00
30   Osmanlıda Sosyal Hayat 45.00
31   Osmanlıda Hukuk ve Eğitim 50.00
32   Osmanlıda Bilim 43.00
33   Osmanlıda Yazı Dil ve Edebiyat - Mimari 45.00
34   Osmanlı Sanatı 45.00
35   17.yy.Islahatları 45.00
36   18.yy. Islahatları Genel Özellikleri ve Lale Devri 45.00
37   18.yy. Islahatları I.Mahmut, III.Mustafa, I.Abdülhamit 45.00
38   III. Selim Dönemi 45.00
39   II.Mahmut Dönemi Gelişmeleri 1 50.00
40   II.Mahmut Devamı 20:00
41   Abdülmecit 45.00
42   Abdülaziz 30.00
43   II.ABDÜLHAMİT 45.00
44   II.Abdülhamit Devamı 45.00
70   İslamiyet öncesi Türk Tarihi Tekrarı 50.00
71   İslamiyet öncesi Türk Tarihi Soru Çözümü 45.00
72   İslamiyet Öncesi Tekrar Semineri 45.00
73   Türk İslam Devletleri Semineri 1 45.00
74   Türk İslam Tarihi Tekrarı Semineri 2 45.00
75   Soru Çözümü 1 45.00
76   sORU ÇÖZÜMÜ 2 50.00