×
GENEL KÜLTÜR 2022 / GENEL KÜLTÜR
590,00 TL
236,00 TL
%18 KDV Dahil
Toplam Ders Saati : 60 Saat
KPSS-YKS-TYT-AYT-ÖABT) AYRINTILI KONU ANLATIMI
SORU ÇÖZÜMLERİ
SORU ETKİNLİKLERİ
ÜCRETSİZ DERS NOTLARI
SINAVLAR
KONU TARAMA SINAVLARI
TEKRAR İZLEME İMKANI
SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 
Kavimler Göçü (375) 
Avrupa Hunları (375 - 469) 
Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 
Uygur Devleti (744-840) 
Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türk - İslam Tarihi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Talas Savaşı (751) 
İlk Türk - İslam Devletleri
Karahanlılar (840-1212) 
Gazneliler (963-1187)
Tolunoğulları (868-905) 
Akşitler (Ihşitler) (935-969) 
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
Harzemşahlar (1097-1231)
İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türkiye Tarihi 
Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 
Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 
XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 
Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Orta Çağ'da Avrupa
Yeni Çağ'da Avrupa 
Yakın Çağ'da Avrupa 
Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti


39 DERS     Toplam: 60 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
1   Orta Asya Türk Tarihi Part -1- 25:00
2   Orta Asya Türk Tarihi Part -2- 25
3   Orta Asya Türk Tarihi Part -3- 25
4   Orta Asya Türk Tarihi Part -4- 25
5   Orta Asya Türk Tarihi Part -5- 25
6   Orta Asya Türk Tarihi Part -6- 25
7   Orta Asya Türk Tarihi Part -7- 20
8   Orta Asya Türk Tarihi Part -8- 25
9   Orta Asya Türk Tarihi Part -9- 50
10   Türk - İslam Tarihi Part -1- İSLAMİYETE GEÇİŞ SÜRECİ 25
11   Türk - İslam Tarihi Part -2- KARAHANLI - GAZNELİ 25
12   Türk - İslam Tarihi Part -3- BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ 45
14   Türk - İslam Devletleri Part -4- 40
15   Türk - İslam Devletleri Part -5- I. Beylikler 30
16   Türk - İslam Devletleri Part -6-Anadolu Selçuklu Devleti 20
17   Türk - İslam Devletleri Part -7- Bilim & Edebiyat / II. Beylikler 20
18   Türk - İslam Devletleri Part -8- Kültür ve Medeniyet I. Kısım 30
19   Türk - İslam Devletleri Part -9- Kültür ve Medeniyet II. Kısım 30
20   Türk - İslam Devletleri Part -10- Kültür ve Medeniyet III. Kısım 20
21   Osmanlı Devleti PART -1- Kuruluş Dönemi I. Video 30
22   Osmanlı Devleti PART -2- Kuruluş Dönemi II. Video 30
23   Osmanlı Devleti PART -1- Yükselme Dönemi I. Video 30
24   Osmanlı Devleti PART -2- Yükselme Dönemi II. Video 30
25   Osmanlı Devleti PART -3- Yükselme Dönemi III. Video 20
26   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -1- 20
28   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -2- 20
29   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -3- 30
30   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -4- 20
31   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -5- 30
32   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -6- 20
33   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -7- 20
34   Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet PART -8- 20
35   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -1 30
36   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -2 30
37   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -3 20
38   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -4 10
39   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -5 20
40   OSMANLIDA YENİLEŞME HAREKETLERİ -6 40
41   Genel Soru Çözümü 90