×
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
81 DERS     Toplam: 100 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
1   SAYILARIN SINIFLANDIRILMASI-DGS 41.30
2   Tek-Çift ve Pozitif- Negatif Tamsayılar 32.30
3   Asal Sayılar ve Ardışık Sayılar 1 41
4   Asal Sayılar ve Ardışık Sayılar 2 25
5   Faktöriyel 32
6   Basamak Kavramı 49
7   Bölen Kalan İlişkisi 30
8   Bölünebilme Kuralları 52
9   Ebob - Ekok 1 50
10   Ebob - Ekok 2 41
11   Asal Çarpanlar 45
12   Tekrarlanan İfadeler 60
13   Rasyonel Sayılar 1 45
14   Rasyonel Sayılar 2 40
15   Ondalıklı Sayılar 35
16   1.DERECEDEN DENKLEMLER 58
17   Mutlak Değer 1 46.30
18   Mutlak Değer 2 51.30
19   Çarpanlara Ayırma 1 51.30
20   Çarpanlara Ayırma 2 60
21   Üstlü Sayılar 1 48
22   Üstlü Sayılar 2 48.30
23   Köklü Sayılar 1 57
24   Köklü Sayılar 2 48
25   Oran - Orantı 1 27
26   Oran - Orantı 2 35.30
27   Oran - Orantı 3 45
28   Sayı-Kesir Problemleri 1 54
29   Sayı-Kesir Problemleri 2 16.30
30   Sayı-Kesir Problemleri 3 34
31   Yaş Problemleri 1 34
32   Yaş Problemleri 2 25
33   İşci Problemleri 1 52
34   İşci Problemleri 2 13
35   İşci Problemleri 3 36
36   Hareket Problemleri 1 17
37   Hareket Problemleri 2 40
38   Hareket Problemleri 3 43.30
39   Yüzde Problemleri 45
40   Kar Zarar Problemleri 36
41   Karışım Problemleri 60
42   Faiz problemleri 18
43   Problemler 60
44   Kümeler 1 51
45   Kümeler 2 54
46   Fonksiyonlar1 51
47   Fonksiyonlar2 57.30
48   Fonksiyonlar3 32.30
49   Fonksiyonlar4 37.30
50   Permütasyon1 58
51   Permütasyon2 25.30
52   Kombinasyon1 41
53   Kombinasyon2 26
54   Olasılık1 27
55   Olasılık2 16
56   Grafik Problemleri1 26
57   Grafik Problemleri2 43
58   Yetenek soruları 54
101   sizden gelen sorular1 4
102   sizden gelen sorular 2 12
103   sizden gelen sorular3 26
104   sizden gelen sorular4 5
105   sizden gelen sorular5 23
106   sizden gelen sorular6 5
107   sizden gelen sorular7 21
108   sizden gelen sorular8 11.30
109   sizden gelen sorular9 6
110   sizden gelen sorular10 15
111   sizden gelen sorular11 5
112   sizden gelen sorular12 6
113   sizden gelen sorular13 10
114   sizden gelen sorular14 16.30
115   sizden gelen sorular15 25
116   sizden gelen sorular16 36
117   sizden gelen sorular17 18.30
118   sizden gelen sorular18 12
119   sizden gelen sorular19 10.30
120   sizden gelen sorular20 7
121   sizden gelen sorular21 21
122   sizden gelen sorular22 18
123   sizden gelen sorular23 13.30