×
KPSS GENEL KÜLTÜR-2020 / İNKILAP TARİHİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHİ
216,00 TL
99,36 TL
%8 KDV Dahil
Toplam Ders Saati : 40 Saat

AYRINTILI KONU ANLATIMI

-SORU ÇÖZÜMLERİ

-SORU ETKİNLİKLERİ

-ÜCRETSİZ DERS NOTLARI

-SINAVLAR

-KONU TARAMA SINAVLARI

-TEKRAR İZLEME İMKANI

-SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 

Balkan Savaşları (1912 - 1913) 

I. Balkan Savaşı 

II. Balkan Savaşı (1913) 

Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar 

I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 

Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler 

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) 

İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye 

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 

Kuvayimilliye’nin Kurulması 

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Genelgeler ve Kongreler Dönemi 

I. TBMM Dönemi 

TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar

Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920) 

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)

II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) 

Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921) 

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 

Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) 

Çanakkale Olayı 

Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Cumhuriyet Dönemi

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi 

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 

Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 

Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi 

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 

Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)

Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar 

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler 

Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler 

Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar 

Soğuk Savaş Dönemi 

Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye 

Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası 

Küreselleşen Dünya 

SSCB’de Değişim ve Sonuçları 

Türkiye ve Avrupa Birliği 

Dünyadaki Gelişmeler 

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası 

Küresel Sorunlar 

52 DERS     Toplam: 40 saat
Sıra Ders İsmi Süresi
  
  
  
  
  
1   Trablusgarp Balkan Savaşları 40
2   I.D.S GİRİŞ ÇANAKKALE CEPHESİ 40
3   I. D.S CEPHELER 40
4   I. D.S gizli ant. Wilson ilk. Paris konf. 35
6   Mondros ve işgaller 35
7   İşgaller ve cemiyetler 35
8   Raporlar milli mücadele 30
9   Milli mücadele samsun raporu havza genelgesi 35
10   Amasya genelgesi Erzurum kongresi 35
11   Kongreler Sivas dahil 40
12   Amasya protokolü son Osmanlı meclisi 40
13   Misakı milli ve İst .işgali I.TBMM ye giriş 40
14   I.TBMM ,İSYANLAR,SEVR ANT YARARLI ZARARLI Gazeteler.. 50
15   M.MÜCADELE DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 50
16   Batı cephesi muharebeler 1.inönü 40
17   Batı cephesi 2.inönü esk Kütahya Sakarya savaşları 40
18   B.taarruz Mudanya ve Lozan ant. 50
19   ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA GELİŞMELERİ 1 40
20   ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI VE DİĞER GELİŞMELER WAGON LİTS BOZKURT LOTUS RAZGRAD .OLAYLARI 2 . VİDE 50
21   ATATÜRK İLKELERİ 1 40
22   ATATÜRK İLKELERİ 2 40
23   İNKILAPLAR SİYASİ ALAN 40
24   İNKILAPLAR HUKUK VE EĞİTİM ALANI 45
25   İNKILAPLAR YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜREL VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 40
26   İNKILAPLAR (TARIM,TİCARET,SANAYİ,ULAŞIM,SAĞLIK) ATATÜRK ÜN ESERLERİ VE BANKALAR 50
27   ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1 30
28   ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2 VE DİĞER ULUSLARARASI GELİŞMELER 40
29   ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARIHİ 20.YY.DÜNYADAKİ GELİŞMELER 1 35
30   ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARIHİ 20.YY.DÜNYADAKİ GELİŞMELER 2 42
31   ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARIHİ 2.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELER 25
32   ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARIHİ 2.DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ 40
33   ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARIHİ 2.DÜNYA SAVAŞI KONFERANSLAR VE TÜRKİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER 40
34   ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1 40
35   ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 2 50
100   Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması 50
101   Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması 2 50
102   Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması 3 60
103   ÖĞRENCİLERDEN GELEN SORULAR 95
104   Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması 35
200   SORU KAMPI ÇALIŞMASI 1 90
201   SORU KAMPI ÇALIŞMASI ÖNLİSANS 60
300   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 1 56
301   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 2 53
302   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 3 20
303   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 4 40
304   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 5 41
305   İNKILAP TARİHİ YILSONU GENEL TEKRAR SEMİNERİ 6 45